1. Podmínky účasti v Ministrantské florbalové lize

1. Ministrantské florbalové ligy (MFBL) se mohou účastnit chlapci i dívky.

2. Podmínkou účasti je aktivní zapojení jednotlivce v životě dané farnosti nebo pokud jednotlivec hrál v minulosti a splňoval podmínky..

3. Soupiska hráčů každého družstva musí být každoročně uzavřena, podepsána farářem dané farnosti a odevzdána vedoucímu ligy nejpozději do 1. kola základní části.

4. Noví hráči mohou být na soupisku doplněni během podzimní základní části sezony pod podmínkou, že bude včas doručena nová verze soupisky podepsaná místním farářem.

5. Stejně tak musí každý tým bezprostředně po zahájení sezony zaplatit zápisné (300 Kč) na účet dle instrukcí v interním systému. Vyúčtování ligového rozpočtu je rovněž k dispozici v interním systému MFBL.

Na soupisce „A“ týmu musí být označeno top 6 hráčů, kteří nesmí nastoupit za „B“ tým. Ostatní hráči z „A“ soupisky smí nastoupit za „B“ tým.

2. Herní systém MFBL

1. Herní systém MFBL se skládá ze dvou částí – základní část a play-off.

2. Bodový systém je tříbodový (výhra +3 body, prohra 0 bodů, výhra po samostatných nájezdech +2 body, prohra po samostatných nájezdech +1 bod).

3. Dle počtu získaných bodů se po každém odehraném kole aktualizuje tabulka, která udává průběžné pořadí týmů.

4. Kromě pořadí týmů je vedena také tabulka „kanadského bodování“ jednotlivých hráčů (gól +1 bod, asistence +1 bod).

2.1 Základní část

1. V této části se spolu utkají týmy jednokolově každý s každým.

2. Před začátkem sezóny je vytvořen rozpis zápasů, který je závazný pro všechny týmy. Na odehrání jednotlivého kola je stanovena doba tří týdnů.

2.2 Play-off

1. Vyřazovací boje, tzv. play-off, začínají po skončení základní části MFBL.

2. Pravidla play-off jsou upravovány každý rok při pololetní schůzi vedoucích.

3. Do čtvrtfinále postupuje 8 nejlepších týmů základní části rozdělených do dvojic podle tabulkového pořadí (1-8,2-7,3-6,4-5).

4. Čtvrtfinále se odehrává na 2 vítězné zápasy. Pokud se vedoucí týmů domluví může se odehrát více zápasů v jeden den.

5. Do semifinále postupují vítězové čtvrtfinále, hrací systém je stejný jako u čtvrtfinále.

6. Na závěr sezony se uskuteční superfinále, kde hrají vítězové semifinále o 1. místo a poražení o 3. místo.

7. Účast hřáčů v play-off je podmíněna startem v minimálně 4 utkáních během základní části sezóny.

3. Organizační struktura MFBL

3.1 Vedení ligy

1. V čele MFBL stojí vedoucí ligy, který je každý rok volen prostou většinou přítomných na zahajovací schůzi kapitánů.

2. Vedoucí ligy je zodpovědný za:

 • svolání a vedení schůzí kapitánů MFBL minimálně dvakrát za rok
 • informování ostatních kapitánů o aktuálním dění v MFBL
 • zajištění každoroční Mše svaté u příležitosti zahájení nebo ukončení MFBL

3. Vedoucí ligy je oprávněn:

 • pověřovat jednotlivé kapitány úkoly a vyžadovat plnění těchto úkolů (starost o internetové stránky MFBL, rozepisování zápasů, zapisování výsledků do tabulky a tabulky střelců, pořadatelství play-off)
 • rozhodovat o řešení aktuálních problémů a požadavků družstev

3.2 Vedoucí týmů

1. Každé družstvo musí mít jednoho vedoucího, který zastupuje své hráče na schůzích MFBL.

2. Každý vedoucí aktivně sleduje dění v MFBL a zapojuje se do diskuzí o jejím chodu.

3.3 Kapitáni týmů

1. Každé družstvo je vedeno kapitánem, který musí být při hře označen páskou.

2. Každý kapitán zodpovídá za své družstvo a dbá o slušné chování a férovou hru svých hráčů v průběhu utkání i mimo něj.

3. V průběhu hry je jen kapitán oprávněn diskutovat s rozhodčími a je povinen s nimi spolupracovat.

3.4 Pořadatelé utkání

1. Pořadatel utkání je vedoucí týmu, jehož tým je takto uveden v konkrétním kole rozpisu zápasů MFBL.

2. Pořadatel utkání je zodpovědný za:

 • zajištění vhodné haly pro odehrání zápasů
 • domluvení termínu a času utkání s tím, že komunikaci s ostatními týmy by měl zahájit před začátkem daného kola
 • připravení zápisů o utkáních dle svého výběru a zajištění zapisovatele výsledků
 • zajištění píšťalky pro rozhodčího
 • zveřejnění zápisů o utkáních na fórum MFBL nejpozději do 7 dnů od odehrání zápasů
 • Pořadatel utkání je oprávněn požadovat po zúčastněných týmech odpovídající finanční částku za využití haly.

4. Účastníci hry MFBL

4.1 Hráči

1. Každé družstvo může využít libovolný počet hráčů. Ti musí být uvedeni v zápise o utkání.

2. V průběhu hry smí být na hřišti maximálně čtyři hráči, z toho jeden brankář.

4.2 Rozhodčí

1. Utkání řídí jeden nebo dva rozhodčí, kteří jsou vybráni z právě nehrajícího družstva.

2. Rozhodčí řídí utkání podle platných pravidel florbalu a podle Dodatku k pravidlům florbalu Ministrantské florbalové ligy.

3. Rozhodčí je kromě řízení utkání povinen zajistit měření času a zapisování výsledků.

5. Čas hry MFBL

5.1 Normální hrací čas

1. Normální hrací čas je 3 x 10 minut se dvěma přestávkami, během nichž si družstva mohou vyměnit strany.

2. Hrací čas je poločistý. (Hrací čas je zastaven jen tehdy, když padne branka, nebo když to rozhodčí uzná za nezbytně nutné.)

5.2 Samostatné nájezdy po utkání, které skončí nerozhodným výsledkem

1. Pokud utkání skončí nerozhodně, o výsledku rozhodují samostatné nájezdy. Tři hráči z každého družstva střídavě provedou samostatné nájezdy. Je-li stav i potom vyrovnaný, provedou hráči po jednom své samostatné nájezdy, dokud není dosaženo konečného rozhodnutí.